Багреев Дмитрий Павлович

Занесен на доску почета предприятия по итогам работы за 2022 год.