Багреев Дмитрий Дмитриевич

Занесен на доску почета предприятия по итогам работы за 2021 год.